01-06-2019


Wrocław, Nowe Centrum Południowe – Etap II

Jesteśmy na etapie finalizacji prac wykończeniowych oraz prac na elewacjach. Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu.

30-04-2019


Wrocław, Nowe Centrum Południowe – Etap II

W kwietniu w obu budynkach postępowały prace wykończeniowe oraz instalacyjne. W lokalach zostały wykonane tynki i wylewki.Trwają prace elewacyjne oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

28-03-2019


Wrocław, Nowe Centrum Południowe – Etap II

Trwają prace związane z elewacjami, zagospodarowaniem terenu i wykończeniem części wspólnych w obu budynkach.

28-02-2019


Wrocław, Nowe Centrum Południowe – Etap II

W lutym wykonano w całości izolację termiczną budynku A. W chwili obecnej trwają prace elewacyjne na wszystkich ścianach.

Tynki wykonane zostały w 95%.

W obu budynkach zamontowane zostały windy (bez wykończenia kabin).

Rozpoczęto układanie posadzek korytarzy. Rozpoczęły się również prace instalacyjne w garażu.

28-01-2019


Wrocław, Nowe Centrum Południowe – Etap II

W styczniu osiągnęliśmy stan surowy zamknięty – zakończono montaż stolarki oraz wykonano izolacje dachu na obu budynkach

Wykonano montaż ocieplenia na pierwszych trzech ścianach budynku A.

Zakończono montaż wind w budynku A, w budynku B montaż  wind trwa.

Postęp prac wykończeniowych w mieszkaniach – w budynku A wykonano około 90% prac tynkarskich, w budynku B około 50%. Wylewki na obu budynkach wykonano w około 30%.

Wykonano ocieplenie stropu w garażu oraz sieć kanalizacji wraz z przyłączami.