MASARSKA 6-8 – projekt mieszkaniowy

  • Projekt zakupiony przez Spółkę w 2007r.
  • Powierzchnia nieruchomości 8 112 m²
  • Projektowana powierzchnia użytkowa obejmowała 12 000 m² powierzchni użytkowej
  • Uzyskano decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę
  • Projekt sprzedany podmiotowi zagranicznemu