GRZYBOWSKA 58 – projekt mieszkalno-biurowy

  • Projekt zakupiony przez Spółkę w 2005r.
  • Nieruchomość o powierzchni 43 727 m²
  • Uzyskano prawomocne decyzje o warunkach zabudowy oraz wykonano prace rozbiórkowe
  • Łączna projektowana powierzchnia użytkowa 158 500 PUM
  • Projekt sprzedany podmiotowi zagranicznemu
  • Zapraszamy na stronę www.silentlane.pl