WRONIA 45 – projekt wielorodzinny

  • Projekt zakupiony przez Spółkę w 2005r.
  • Nieruchomość o powierzchni 6 978 m²
  • Uzyskano prawomocne decyzje o warunkach zabudowy oraz pozwolenie na budowę dla budynku o łącznej powierzchni 19 800 PUM
  • Projekt sprzedany podmiotowi krajowemu